Hyresgästinformation

Vi vill att Ni ska känna Er välkomna till oss och vi vill samtidigt försöka ge Er lite information som kan vara bra att tänka på när man flyttar in i en Hyresrätt.
Det underlättar för alla om dessa regler följs så att det blir ett trevligt boende.

Har ni frågor är det bara att kontakta oss via hemsidan eller ringa under dagtid på 0586-58010.

El i lägenheten!
Ni måste ta kontakt med Karlskoga Energi&Miljö som ombesörjer elnätet i Karlskoga Kommun och anmäla att Ni flyttat in. El avtal kan Ni sedan välja mellan olika leverantörer på marknaden.

Försäkring!
Tänk på att ni behöver skaffa en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Tänk på att det är Er egen försäkring som täcker skador på Er egendom oavsett orsak.

Visa hänsyn till Grannarna!
Tänk på att du är skyldig att visa hänsyn till dina grannar. Ett litet tips är att Ni pratar med Era grannar om Ni ska ha en större fest så att dom är informerade.

Lagen är sträng när det gäller upprepade eller allvarliga störningar. Den som stör sina grannar vid upprepade tillfällen och får en skriftlig varning riskerar att bli uppsagd med omedelbar avflyttning som följd. Tänk på att Ni som lägenhetsinnehavare är ansvarig för alla som tillhör hushållet och besökande till Er.
Tänk på att det ska vara tyst i fastigheten efter 22:00.

Känner du att någon av dina grannar stör dig kan du alltid ringa till vår störningsjour, Qsecurity på telefon 010-5167530. Dom kommer då ut och kontroller och informerar Hyresgästen.

OBS! Störningskostnaden debiteras alltid hyresgästen som stör med gällande taxa ( idag ca 1 800 kr)

Betalning av hyra!
Tänk på att hyran ska betalas i förskott och vara oss tillhanda senast den sista dagen varje månad. Den som inte betalar i tid riskerar att bli uppsagd från lägenheten.
Om hyran inte betalas i tid skickas ärendet till inkasso och kronofogden för indrivning.

Får Ni problem med att betala hyran måste Ni kontakta oss omgående så att vi kan försöka lösa situationen.

Tvättstugan!
Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som hela huset utnyttjar och en plats där alla vill trivas,

  • Följ noga dom regler som finns i tvättstugan.
  • Boka alltid tid i tvättstugan.
  • Var rädd om maskiner och utrustning   (Följ dom instruktioner som finns).

Lämna tvättstugan i städat skick, tänk på att tiderna så att nästa kan börja tvätta när hans pass börjar.

Trapphus, Entréer och Vindar, Utrymningsvägar!
Det får under inga omständigheter stå någonting i trapphuset eller utanför Er dörr eller lösa föremål på vinden och i källare. Detta för att underlätta när vi städar men det är lag på följande med tanke på att det är en utrymningsväg vid tex brand.

Brandvarnare!
I alla lägenheter skall en fungerande brandvarnare finnas, testa den med jämna mellanrum. Saknas brandvarnare måste Ni ta kontakt med oss så sätter vi upp en ny.

Gården!
Hjälp oss att hålla gården ren och fin, ställ cyklar, mopeder och dylikt på anvisad plats. Tänk på att biltrafik i våra områden är förbjudet.

Parabol!
Montering av parabol eller andra anordningar på fasaden är EJ tillåtet i våra fastigheter.

Husdjur!
Om ni har husdjur så måste ni tänka på att Era djur inte stör andra hyresgäster. Tänk på att alltid hålla djuren kopplade inom våra områden.

Garage/Carport eller P-plats!
För dig som hyr garage eller carport skall se till att platsen hålls ren och snygg. Tänk på att platsen inte är någon verkstad utan endast en uppställningsplats. Vid snöröjning är det ditt ansvar att skotta platsen och eventuell vall som traktorn har lämnat.

Service och felanmälan!
Saker som går sönder i lägenheten har Ni rätt att få lagade. Om vi bedömer att Ni åsamkat skadan kommer vi att debitera kostnaden.
Tänk på att anmäla skador omgående så att det inte blir värre.

Felanmälan görs enklast via serviceanmälan eller att ringa oss på 0586-58010

Montering av hyllor och tavlor tex!
Tänk på att vara försiktig när Ni ska montera upp tex hyllor och tavlor på väggarna. Om Ni måste borra så är ett bra tips att man försöker göra ett litet snitt i tapeten så att man kan vika undan den innan man borrar. Vi accepterar bara ett visst antal hål i en vägg innan man blir ersättningsskyldig.
För montering i badrum rekommenderas att man köper krokar och korgar med sugploppar på. Att göra hål i kaklet att orsaka stora kostnader för vattenskador.

Installationer!
Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vat­ten, avlopp och el. Vi kan ge råd om krav på behörighet för installatör för t ex in­stallation av tvätt- eller diskmaskin.

När Ni flyttar ur en lägenhet!
När Ni flyttar ut ur lägenhet skall den städas och återställas i godtagbart skick. Vill Ni ha en checklista för städning ta gärna kontakt med oss. Har man onormalt slitage, trasiga tapeter, katt eller hund som förstört tapeter eller parket, satt upp mycket tavlor eller hyllor kan man bli ersättningsskyldig för återställande. Vad det avser städning får man normalt en chans att utföra det igen annars anlitar vi städfirma och skickar räkning till tidigare hyresgäst.

Överlåtelse av lägenhet!
Vill Ni överlåta lägenheten till någon annan går det bra under förutsättning att vi godkänner den nya hyresgästen.

Hyra ut i andra hand!
Man kan enligt hyreslagen hyra ut sin lägenhet i andra hand om man har hyresvärdens tillstånd. Man skall vara medveten om att man är ansvarig för lägenheten och hyresbetalningar.

Hör av Er till oss om ni funderar på att hyra ut i andra hand!